کارت خوان ایرانی در ازمیر ترکیه

بابک گروپ (ازمیر ملک) با کارت خوان ایرانی در ازمیر، نیاز تمام ایرانیان را به جهت صرافی ریال به لیر بصورت حضوری در ازمیر ترکیه را براورده کرده است.

در حال حاضر کسانی که کارت بانکی ایران خود را در ازمیر به همراه داشته باشند، می توانند توسط دستگاه پوز ایرانی در ازمیر ترکیه، صرافی تومان به لیر ترکیه را انجام داده و لیر ترکیه را بصورت نقد و یا انتقال به حساب خود در بانک ترکیه دریافت کنند.

صرافی با کارتخوان ایرانی در ازمیر

بیشتر افراد امکان حمل ارز زیاد، برای مسافرت به ازمیر ترکیه را ندارند و مسافرینی که کارت بانکی ایران خود را به همراه داشته باشند، امکان صرافی با کارت خوان سیار در ازمیر را دارند. گفتنی است که این کارت خوان در شرکت ازمیر ملک وجود دارد و شما با مراجعه حضوری به دفتر ازمیر ملک، می توانید این فرآیند را انجام دهید.

در صورتی که هموطنان ایرانی، کارت بانکی خود را به همراه نداشته باشند، می توانند درخواست صرافی دهند و از طریق واریز وجه به حساب ایران ازمیر ملک در ترکیه لیر دریافت کنند.

صرافی با کارت خوان ایرانی در ازمیر